วันจันทร์, ตุลาคม 05, 2552

โครงการ “ศิลปะ ธรรมะ และธรรมชาติเพื่อครอบครัวเป็นสุข” 23-25 ตค 2552

โครงการ ศิลปะ ธรรมะ และธรรมชาติเพื่อครอบครัวเป็นสุข

ณ สวนสามพราน (The Rose Garden)

ระหว่างวันที่ ๒๓ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

--------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวน คุณพ่อ คุณแม่ ท่านผู้ปกครอง และลูก ๆ หลาน ๆ ร่วมวงเรียนรู้เพื่อใช้พุทธธรรมนำชีวิตเป็นสุข ในโครงการ ศิลปะ ธรรมะ และธรรมชาติเพื่อครอบครัวเป็นสุขณ สวนสามพราน (The Rose Garden) จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552 นี้

ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน ทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ผ่านกระบวนการกลุ่ม การใคร่ครวญภายในอย่างลึกซึ้ง จนสามารถเชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้

กิจกรรม อาทิ

· Awareness Walk เดินสติอย่างผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้และสายน้ำที่สงบ สดชื่นในยามเช้า

· ใส่บาตร สวดมนต์ แผ่เมตตา ฝึกเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ เสวนาธรรม สมาธิก่อนนอน

· รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาผ่านนิทานธรรมะจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ

· ฟังธรรมบรรยายเรื่อง หลักชีวิต หลักชาวพุทธ โดยพระไพศาล วิสาโล สำหรับนำไปใช้เป็นแก่นแกนในการดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างเหมาะสม

· ตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผ่านกิจกรรมวิถีไทย เช่น ปรุลายไทย เหลียวหลัง แลราก ดำนา, ร้อยมาลัย, ทำขนมไทย, ปั้นดิน,รำกระทบไม้, วาดร่ม เป็นต้น

· เรียนรู้ความสัมพันธ์ของกายและใจ กับ ศิลปะสู่ธรรมะเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น Contour Art (การวาดเส้นแบบสัมผัส) โดยอาจารย์ ผ่อง เซ่งกิ่ง อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

· สนุกสนานกับเกมส์เจริญสติ ใบไม้สร้างภาพ ทำของเล่นจากใบไม้ สร้างภาพจากลูกโป่งก้านผักบุ้ง เป็นต้น

· เรียนรู้วิธีแสวงหาความสุขอย่างเรียบง่ายจากต้นไม้และสายน้ำ กับกิจกรรม ล่องเรือลุยสวน ข้ามฟากแม่น้ำนครชัยศรีไปวาดรูปและพักผ่อนในสวนอันร่มรื่น

· เข้าใจกันและกันให้มากขึ้นในครอบครัวกับกิจกรรม สื่อสารอย่างสันติ และ ฟังอย่างไรให้ได้ยิน

· และอื่น ๆ อีกมาก

รับสมัครเพียง 10 ครอบครัวเท่านั้ โดยแต่ละครอบครัวต้องมากัน 2-3 คน มีพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ อายุ ๘-๑๑ ปี (กระบวนการจัดสำหรับเด็กอายุไม่เกิน ๑๑ ปี) และสามารถพักค้างคืนและร่วมกิจกรรมพร้อมกันตลอดทั้ง ๓ วัน

สนับสนุนกิจกรรม ครอบครัวละ 4,500 บาท (2-3 คน)

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการ

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 02-954-2346-7 หรือ 081-773-9186