วันจันทร์, ตุลาคม 05, 2552

โครงการ “ศิลปะ ธรรมะ และธรรมชาติเพื่อครอบครัวเป็นสุข” 23-25 ตค 2552

โครงการ ศิลปะ ธรรมะ และธรรมชาติเพื่อครอบครัวเป็นสุข

ณ สวนสามพราน (The Rose Garden)

ระหว่างวันที่ ๒๓ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

--------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวน คุณพ่อ คุณแม่ ท่านผู้ปกครอง และลูก ๆ หลาน ๆ ร่วมวงเรียนรู้เพื่อใช้พุทธธรรมนำชีวิตเป็นสุข ในโครงการ ศิลปะ ธรรมะ และธรรมชาติเพื่อครอบครัวเป็นสุขณ สวนสามพราน (The Rose Garden) จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552 นี้

ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน ทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ผ่านกระบวนการกลุ่ม การใคร่ครวญภายในอย่างลึกซึ้ง จนสามารถเชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้

กิจกรรม อาทิ

· Awareness Walk เดินสติอย่างผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้และสายน้ำที่สงบ สดชื่นในยามเช้า

· ใส่บาตร สวดมนต์ แผ่เมตตา ฝึกเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ เสวนาธรรม สมาธิก่อนนอน

· รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาผ่านนิทานธรรมะจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ

· ฟังธรรมบรรยายเรื่อง หลักชีวิต หลักชาวพุทธ โดยพระไพศาล วิสาโล สำหรับนำไปใช้เป็นแก่นแกนในการดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างเหมาะสม

· ตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผ่านกิจกรรมวิถีไทย เช่น ปรุลายไทย เหลียวหลัง แลราก ดำนา, ร้อยมาลัย, ทำขนมไทย, ปั้นดิน,รำกระทบไม้, วาดร่ม เป็นต้น

· เรียนรู้ความสัมพันธ์ของกายและใจ กับ ศิลปะสู่ธรรมะเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น Contour Art (การวาดเส้นแบบสัมผัส) โดยอาจารย์ ผ่อง เซ่งกิ่ง อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

· สนุกสนานกับเกมส์เจริญสติ ใบไม้สร้างภาพ ทำของเล่นจากใบไม้ สร้างภาพจากลูกโป่งก้านผักบุ้ง เป็นต้น

· เรียนรู้วิธีแสวงหาความสุขอย่างเรียบง่ายจากต้นไม้และสายน้ำ กับกิจกรรม ล่องเรือลุยสวน ข้ามฟากแม่น้ำนครชัยศรีไปวาดรูปและพักผ่อนในสวนอันร่มรื่น

· เข้าใจกันและกันให้มากขึ้นในครอบครัวกับกิจกรรม สื่อสารอย่างสันติ และ ฟังอย่างไรให้ได้ยิน

· และอื่น ๆ อีกมาก

รับสมัครเพียง 10 ครอบครัวเท่านั้ โดยแต่ละครอบครัวต้องมากัน 2-3 คน มีพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ อายุ ๘-๑๑ ปี (กระบวนการจัดสำหรับเด็กอายุไม่เกิน ๑๑ ปี) และสามารถพักค้างคืนและร่วมกิจกรรมพร้อมกันตลอดทั้ง ๓ วัน

สนับสนุนกิจกรรม ครอบครัวละ 4,500 บาท (2-3 คน)

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการ

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 02-954-2346-7 หรือ 081-773-9186

วันอังคาร, พฤษภาคม 26, 2552

คอร์สอบรมการดูแลรักษาตนเองโดยการแพทย์โฮมีโอพาธีย์

คอร์สอบรมการดูแลรักษาตนเองโดยการแพทย์โฮมีโอพาธีย์
โดยคุณหมอราโดมีร์ ฮิคล์ ดิพล์. โฮม (Dr. Radomir Hikl, Dipl.Hom.)

• โฮมีโอพาธีย์คือการแพทย์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นยาในรูปแบบของคลื่นพลังงาน ช่วยเยียวยารักษาอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา โดยกระตุ้นภูมิการรักษาของร่างกายเราเองให้ต่อสู้กับผลกระทบจากโรคและอาการต่างๆ

อบรม Beginner 1 วันที่ 5-6-7 มิถุนายน 2552 (วันที่ 8 คุณหมอรับปรึกษา)
อบรม Beginner 2 (สำหรับผู้ที่อบรมBeginner 1 แล้ว) วันที่ 9-11-12 มิถุนายน 2552
(วันที่ 13 คุณหมอรับปรึกษา)

สถานที่ ร้านอโณทัย (ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า) ชั้น 4
เวลา 9:30 – 16.30 น.

ค่าอบรม 3 วันเต็ม 4,500.00 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน

กรุณาโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พระราม9
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ อโณทัย ก้องวัฒนา # 066-230169-8 และFAXสลิบ pay-in มาที่ 02-6415365

เกี่ยวกับคุณหมดราโดมีร์ ฮิคล์ ดิพล์. โฮม

ราโดมีร์ ฮิคล์ ดิพล์ . โฮม รับปริญญาทางการแพทย์สาขาโฮมีโอพาธีย์ จากบริโน สาธารณรัฐเชคฯ และเป็นสมาชิกของ สมาคมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ของ CLHS สาธารณรัฐเชคฯ คุณหมอได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์โฮมีโอพาธีย์แนวคลาสิคมาเป็นเวลาหลายปี

เมื่อปี 2546 คุณหมอได้เข้ามาทำการรักษาอยู่ที่คลินิกธรรมชาติบำบัดบัลวีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยทั้งที่กรุงเทพฯ และที่เชียงใหม่

ในเดือนพฤษภาคม 2547 ท่านได้เริ่มโครงการการศึกษาการแพทย์แนวโฮมีโอพาธีย์ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการถ่ายทอดวิชาโฮมีโอพาธีย์แนวคลาสิค ให้แก่กลุ่ม แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขฯ ที่มาจากชุมชนพุทธสถานสันติอโศก

คุณหมอราโดมีร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับวิชาโฮมีโอพาธีย์แนวคลาสิค ในมหาวิทยาลัยคณะต่างๆทั่วประเทศไทย และตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ก็ได้สอนวิชาโฮมีโอพาธีย์ หลักสูตรสองปี แก่ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดยกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ท่านได้เดินทางไปที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดียเสมอ และได้ทำการรักษาที่คลินิกโฮมีโอพาธีย์ ร่วมกับนายแพทย์ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ฟาร๊อกที่มีชื่อเสียง และมีการศึกษาเพิ่มเติมจากดอกเตอร์วิลล์ ไทเลอร์ และนายแพทย์โฮมีโอพาธีย์ที่น่านับถืออื่นๆ

ในปัจุบันท่านอาศัย ทำงาน และทำการสอนอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เข้าใจเรื่องโฮมีโอพาธีย์
“การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ ได้รักษาผู้คนมาจำนวนมากกว่า เมื่อเทียบกับการบำบัดรักษาแนวอื่นๆ” มหาตมะคานธี

โฮมีโอพาธีย์เป็นวิธีที่ใช้ในการบำบัดรักษา ที่มีพื้นฐานอยู่บนกฎธรรมชาติแห่งการเยียวยา ที่เรียกว่า “สิ่งที่คล้ายคลึงกันจะรักษาสิ่งที่คล้ายคลึงกันได้”

ความจริงของกฎข้อนี้ถูกทำให้เป็นที่รู้จักขึ้นใหม่ในปี 1796 โดยแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ ดร.แซมมวล ฮาเนมานน์ ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างปี 1755-1843 และการรักษาแนวโฮมีโอพาธีย์ก็ได้รับการพิสูจน์ทั้งโดยการทดลองและทั้งทางคลินิกเป็นเวลามากกว่า 200 ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน

ท่านได้ค้นพบว่าสสารต่างๆในธรรมชาติที่ก่อให้เกิดอาการป่วยไข้ใดๆในคนแข็งแรงปกติ จะสามารถรักษาอาการป่วยไข้ที่คล้ายคลึงกันได้ในคนป่วยกล่าวได้อีกอย่างก็คือ ยาโฮมีโอพาธีย์จะทำงานโดยมีพื้นฐานอยู่บนความคล้ายคลึงกันของอาการที่ยาก่อให้เกิดในคนปกติ กับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ซึ่งนี้ก็คือหลักแห่งความคล้ายคลึง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่ทั่วไปแล้วก่อนยุคของนายแพทย์ฮานีมานน์

“สิ่งที่คล้ายคลึง จะรักษาอาการที่คล้ายคลึงได้” ท่านได้ศึกษาคุณสมบัติของความเป็นพิษของสารเคมีจำนวนมากมาย เช่น สารหนูและปรอท ฯลฯ และท่านก็ค้บพบว่า ทุกๆสิ่งล้วนแต่มีพิษไม่มากก็น้อย ความเป็นพิษไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้มันด้วย ท่านเป็นผู้กล่าววลีที่ว่า “ปริมาณที่ใช้เพียงอย่างเดียว ก็ทำให้เกิดพิษแล้ว” แต่นายแพทย์แซมมวล ฮานิมานน์เป็นผู้ที่ให้นามการรักษาแบบนี้ว่า โฮมีโอพาธีย์ และได้พัฒนาการแพทย์แนวนี้ขึ้นมาเป็นระบบในการเยียวยารักษา สาระบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในพืช มีความคล้ายคลึงกับสาระบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโรค ในอวัยวะหรือในโครงสร้างพื้นฐานของบุคคล ซึ่งทำให้เหมาะที่จะนำพืชนั้นๆมาใช้เป็นยา

การนำกฎ “ความคล้ายคลึงรักษาอาการที่คล้ายคลึง” มาใช้ ท่านได้ให้สารเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้ ในทิศทางเดียวกันกับที่โรคกระทำ เป็นการสร้างอาการต่างๆขึ้นในรูปแบบที่อ่อนโยน แล้วท่านก็พบว่านี่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิในการปกป้องตนเองตามธรรมชาติของผู้ป่วย แพทย์โฮมีโอพาธีย์ มองอาการของโรคว่า เป็นความพยายามของร่างกายที่จะฟื้นคืนตนเองให้กลับสู่ความมีสุขภาพดี เป้าหมายการรักษาของแพทย์ในแนวนี้ ไม่ใช่อยู่เพียงการคุมกดอาการไว้อย่างง่ายๆ เหมือนแพทย์กระแสหลัก แต่จะเป็นการรักษาปัญหาที่ต้นตอของการเป็นโรค การทำงานของยาโฮมีโอพาธีย์ ไม่ใช่เป็นเพียงการกดอาการของโรคเอาไว้ แต่จะเป็นการกระตุ้นพลังในการรักษาตนเองตามธรรมชาติของร่างกาย ให้เข้าใจถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น ตำรับยาที่ทำจากหัวหอมซึ่งการแพทย์โฮมีโอพาธีย์เรียกว่าอัลเลี่ยม เซปา Allium Cepa จะมีความสามารถในการก่ออาการที่คล้ายคลึงกับอาการหวัดขึ้นได้ เช่น น้ำมูกไหล อาการจาม น้ำตาไหล ระคายเคือง ภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ เช่นอาการแพ้ละอองเกสร ดังนั้นถ้าสิ่งที่คล้ายคลึง ก่อให้เกิดอาการที่คล้ายคลึงกันได้ อาการที่คล้ายคลึงกันก็ย่อมรักษาอาการที่คล้ายคลึงกันได้

พูดง่ายๆว่า ถ้าหัวหอมสามารถก่อให้เกิดอาการที่คล้ายคลึงกับหวัด อาการจามหรือแม้แต่อาการคล้ายการแพ้ละอองเกสรได้ ดังนั้นถ้านำหัวหอมมาเจือจาง ผ่านกระบวนการกระแทกให้เกิดเป็นความแรงของยา จะสามารถรักษาอาการเช่นนี้ได้ด้วย แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถปิดกั้นการรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคเรื้อรัง แต่ในขั้นนี้เราจะเพียงมุ่งเน้นที่การรักษาโรคเฉียบพลันเท่านั้น

ร่วมแลก แจก ซื้อ ขาย ในพื้นที่ของนักอ่านพบนักอ่าน

เชิญร่วมซื้อ ร่วมขาย แจก แลก หนังสือมือสองของตัวเองที่อ่านแล้วหรือซื้อเก็บไว้

ในงาน หนังสือของนักอ่าน

19-21 มิถุนายน 2552

ณ สำนักงานมูลนิธิเสฐียรโกเศศนาคะประทีป สวนเงินมีมา (ใกล้ซอยเจริญนคร 22 )

เพื่อร่วมสร้างพื้นที่นักอ่านพบนักอ่านและร่วมสร้างตลาดหนังสือในอีกรูปแบบ

พบหนังสือหลากประเภท ทั้งวิชาการ ประวัติศาสตร์ นิทาน วรรณกรรมเยาวชน สุขภาพ วรรณกรรมไทย วรรณกรรมต่างประเทศ แนวคิดทางธุรกิจ ปรัชญา ปาจารยสาร เสขิยธรรม ฯลฯ คละเคล้าไปกับกิจกรรมเสวนาดีๆ ดนตรี ละคร และเวิร์คชอปเพื่อการพัฒนาทางใจ

ตัวอย่างหนังสือบางส่วน

ความฝันของไอน์สไตน์ , นิยายรักข้ามศตวรรษ , ปีนตลิ่ง , ดวงตาแห่งธิเบต , ซินจ่าวเวียดนาม , คู่มือแปลข่าว , ความสุขของมะลิ , Animal Farm ,อลิซ ผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ ,ใครๆก็อยากมีร้านหนังสือ, จากย่างกุ้งสู่ราชบุรี บทเรียนเพื่อสันติภาพ , สหายต่างวัย , ใครเอาเนยแข็งของฉันไป , สายลม แสงแดด , ใจดวงร้าว ฯลฯ

กำหนดการ

19 มิ.ย. 52

12.00 น. เปิดร้านหนังสือ

14.00-16.00 น. เสวนา เปิดโลกอักษรจากมุมมองนักอ่าน

18.00 – 19.00 น. ดนตรีสบายๆยามเย็น

20 มิ.ย. 52

12.00 น. เปิดร้านหนังสือ

14.00-16.00 น. เสวนา อำนาจนักอ่าน : หรือเป็นเพียงอุดมคติของนักฝัน ?

17.00 – 18.00 น. Workshop ปัญจลีลา (ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงหน้างาน)

18.00 – 19.00 น. ดนตรีจากวง ของเรา

21 มิ.ย. 52

9.00 - 10.00 น. เปิดร้านหนังสือ

17.00 – 18.00 น. ละครสั้นๆ หรือศิลปะแสดงสด

18.00 – 19.00 น. ดนตรีจากวงสลึง

แผนที่การเดินทางมาสถานที่จัดงาน

รถไฟฟ้า BTS ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปลงสถานีสะพานตากสินแล้วข้ามเรือไปฝั่งตรงข้าม (ฝั่งคลองสาน) แล้วนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บอกว่าไปมูลนิธิตรงข้ามปั๊มเชลล์
เรือด่วน ลงท่าเรือสาธร (ท่าเดียวกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ตากสิน) แล้วข้ามฟากไปยังฝั่งตรงข้าม (ฝั่งคลองสาน) นั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างต่อเช่นกัน
เดิน นั่งเรือข้ามฝากมาฝั่งคลองสานเช่นเดียวกับเส้นทางรถไฟฟ้าและเรือด่วน แล้วเดินเลียบถนนเจริญนครไปทางซ้ายมือ เดินไปเรื่อย ๆ สวนเงินมีมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน ใกล้ซอยเจริญนคร 22 ปากทางเข้าเป็นร้านซ่อมรถ หรือ สังเกตจากปั๊มเชลล์ ฝั่งตรงข้ามปั๊มคือสวนเงินมีมา

รถประจำทาง สาย 6 , 111 , 88 , 89

องค์กรร่วมจัด

ร้านของเรา , มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป , กลุ่ม we change

ติดตามรายชื่อหนังสือได้ที่เว็บไซต์www.semsikkha.org , www.wechange555.com และแจ้งความประสงค์นำหนังสือมาขาย แลก หรือแจก ได้ที่เบอร์ 084-662-8062 (วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2552)

เยียวยาผู้ดูแลผู้ป่วย (Caring the Careers)

เยียวยาผู้ดูแลผู้ป่วย 1 (Caring the Careers 1)
ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-17.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-17.00 น.
สถานที่ ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา เจริญนคร 20-22

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอาจถือเป็นวิกฤต แต่ก็อาจเป็นโอกาสสำหรับการเรียนรู้ความหมายของชีวิต การคลี่คลายความสัมพันธ์ ไปจนถึงการยกระดับจิตวิญญาณ
แต่เรามักพบว่าบนเส้นทางของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะประคับประคองตนให้มีความสุขและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ดูแลผู้ป่วยจึงเป็นอีกผู้หนึ่งที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลไม่แพ้ตัวผู้ป่วยเอง เพื่อให้มีพลังสร้างคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ที่ดีจากความเจ็บป่วย

ขอเชิญชวนผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจ ปล่อยวางภาระหน้าที่ลงชั่วคราว ปลดปล่อยความทุกข์ความเครียด เปิดพื้นที่ให้ตนเองได้สงบ ผ่อนคลาย และมาร่วมมอบของขวัญให้ตนเองด้วยการหันหลับมาทบทวนคุณค่าภายในสิ่งที่กำลังทำอยู่ ฟื้นฟูพลังที่ถดถอย และเติมกำลังใจให้กันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกัลยาณมิตร การภาวนา การเคลื่อนไหว ศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้เข้าถึงความสุข สงบ และสันติภายใน เพื่อคืนกลับความสมดุลภายในและเสริมสร้างพลังในการดูแลผู้ป่วยอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

วิทยากร วรรณา จารุสมบูรณ์ และคณะ (จากโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ)

รับสมัคร จำนวน 30 ท่าน (เหมาะกับผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป)

บริจาค ครั้งละ 1,000 บาท (ไม่ร่วมค่าอาหารกลางวัน) โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย เลขที่ 157-1-17074-3 และแฟกซ์สลิบใบโอนเงินพร้อมชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ระบุว่าสมัครอบรมเยียวผู้ดูแลผู้ป่วยครั้งใด มาที่โทรสาร 02-883-0592

สอบถาม เครือข่ายพุทธิกา ณพร นัยสันทัด
02-883-0592, 02-886-9881, 085-917-7264

กำหนดการ
วันแรก 09.00-10.00 น. ทำความรู้จัก
10.00-10.15 น. อาหารว่าง
10.15-12.00 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องความคาดหวัง
12.00-13.15 น. อาหารกลางวัน
13.15-13.45 น. กิจกรรมผ่อนคลาย
13.45-15.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
15.30-15.45 น. อาหารว่าง
15.45-17.00 น. กิจกรรม The letter

วันที่สอง 09.00-10.00 น. Body movement
10.00-10.15 น. อาหารว่าง
10.15-12.00 น. คลี่คลายปัญหาในการดูแลผู้ป่วย
12.00-13.15 น. อาหารกลางวัน
13.15-13.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์
13.30-15.30 น. ภาวนาผ่านศิลปะลายเส้น
15.30-15.45 น. อาหารว่าง
15.45-17.00 น. โปสการ์ดสื่อรักจากใจ

หมายเหตุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดย เครือข่ายพุทธิการ่วมกับเสมสิกขาลัย