วันอังคาร, พฤษภาคม 26, 2552

คอร์สอบรมการดูแลรักษาตนเองโดยการแพทย์โฮมีโอพาธีย์

คอร์สอบรมการดูแลรักษาตนเองโดยการแพทย์โฮมีโอพาธีย์
โดยคุณหมอราโดมีร์ ฮิคล์ ดิพล์. โฮม (Dr. Radomir Hikl, Dipl.Hom.)

• โฮมีโอพาธีย์คือการแพทย์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นยาในรูปแบบของคลื่นพลังงาน ช่วยเยียวยารักษาอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา โดยกระตุ้นภูมิการรักษาของร่างกายเราเองให้ต่อสู้กับผลกระทบจากโรคและอาการต่างๆ

อบรม Beginner 1 วันที่ 5-6-7 มิถุนายน 2552 (วันที่ 8 คุณหมอรับปรึกษา)
อบรม Beginner 2 (สำหรับผู้ที่อบรมBeginner 1 แล้ว) วันที่ 9-11-12 มิถุนายน 2552
(วันที่ 13 คุณหมอรับปรึกษา)

สถานที่ ร้านอโณทัย (ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า) ชั้น 4
เวลา 9:30 – 16.30 น.

ค่าอบรม 3 วันเต็ม 4,500.00 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน

กรุณาโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พระราม9
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ อโณทัย ก้องวัฒนา # 066-230169-8 และFAXสลิบ pay-in มาที่ 02-6415365

เกี่ยวกับคุณหมดราโดมีร์ ฮิคล์ ดิพล์. โฮม

ราโดมีร์ ฮิคล์ ดิพล์ . โฮม รับปริญญาทางการแพทย์สาขาโฮมีโอพาธีย์ จากบริโน สาธารณรัฐเชคฯ และเป็นสมาชิกของ สมาคมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ของ CLHS สาธารณรัฐเชคฯ คุณหมอได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์โฮมีโอพาธีย์แนวคลาสิคมาเป็นเวลาหลายปี

เมื่อปี 2546 คุณหมอได้เข้ามาทำการรักษาอยู่ที่คลินิกธรรมชาติบำบัดบัลวีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยทั้งที่กรุงเทพฯ และที่เชียงใหม่

ในเดือนพฤษภาคม 2547 ท่านได้เริ่มโครงการการศึกษาการแพทย์แนวโฮมีโอพาธีย์ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการถ่ายทอดวิชาโฮมีโอพาธีย์แนวคลาสิค ให้แก่กลุ่ม แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขฯ ที่มาจากชุมชนพุทธสถานสันติอโศก

คุณหมอราโดมีร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับวิชาโฮมีโอพาธีย์แนวคลาสิค ในมหาวิทยาลัยคณะต่างๆทั่วประเทศไทย และตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ก็ได้สอนวิชาโฮมีโอพาธีย์ หลักสูตรสองปี แก่ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดยกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ท่านได้เดินทางไปที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดียเสมอ และได้ทำการรักษาที่คลินิกโฮมีโอพาธีย์ ร่วมกับนายแพทย์ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ฟาร๊อกที่มีชื่อเสียง และมีการศึกษาเพิ่มเติมจากดอกเตอร์วิลล์ ไทเลอร์ และนายแพทย์โฮมีโอพาธีย์ที่น่านับถืออื่นๆ

ในปัจุบันท่านอาศัย ทำงาน และทำการสอนอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เข้าใจเรื่องโฮมีโอพาธีย์
“การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ ได้รักษาผู้คนมาจำนวนมากกว่า เมื่อเทียบกับการบำบัดรักษาแนวอื่นๆ” มหาตมะคานธี

โฮมีโอพาธีย์เป็นวิธีที่ใช้ในการบำบัดรักษา ที่มีพื้นฐานอยู่บนกฎธรรมชาติแห่งการเยียวยา ที่เรียกว่า “สิ่งที่คล้ายคลึงกันจะรักษาสิ่งที่คล้ายคลึงกันได้”

ความจริงของกฎข้อนี้ถูกทำให้เป็นที่รู้จักขึ้นใหม่ในปี 1796 โดยแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ ดร.แซมมวล ฮาเนมานน์ ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างปี 1755-1843 และการรักษาแนวโฮมีโอพาธีย์ก็ได้รับการพิสูจน์ทั้งโดยการทดลองและทั้งทางคลินิกเป็นเวลามากกว่า 200 ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน

ท่านได้ค้นพบว่าสสารต่างๆในธรรมชาติที่ก่อให้เกิดอาการป่วยไข้ใดๆในคนแข็งแรงปกติ จะสามารถรักษาอาการป่วยไข้ที่คล้ายคลึงกันได้ในคนป่วยกล่าวได้อีกอย่างก็คือ ยาโฮมีโอพาธีย์จะทำงานโดยมีพื้นฐานอยู่บนความคล้ายคลึงกันของอาการที่ยาก่อให้เกิดในคนปกติ กับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ซึ่งนี้ก็คือหลักแห่งความคล้ายคลึง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่ทั่วไปแล้วก่อนยุคของนายแพทย์ฮานีมานน์

“สิ่งที่คล้ายคลึง จะรักษาอาการที่คล้ายคลึงได้” ท่านได้ศึกษาคุณสมบัติของความเป็นพิษของสารเคมีจำนวนมากมาย เช่น สารหนูและปรอท ฯลฯ และท่านก็ค้บพบว่า ทุกๆสิ่งล้วนแต่มีพิษไม่มากก็น้อย ความเป็นพิษไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้มันด้วย ท่านเป็นผู้กล่าววลีที่ว่า “ปริมาณที่ใช้เพียงอย่างเดียว ก็ทำให้เกิดพิษแล้ว” แต่นายแพทย์แซมมวล ฮานิมานน์เป็นผู้ที่ให้นามการรักษาแบบนี้ว่า โฮมีโอพาธีย์ และได้พัฒนาการแพทย์แนวนี้ขึ้นมาเป็นระบบในการเยียวยารักษา สาระบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในพืช มีความคล้ายคลึงกับสาระบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโรค ในอวัยวะหรือในโครงสร้างพื้นฐานของบุคคล ซึ่งทำให้เหมาะที่จะนำพืชนั้นๆมาใช้เป็นยา

การนำกฎ “ความคล้ายคลึงรักษาอาการที่คล้ายคลึง” มาใช้ ท่านได้ให้สารเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้ ในทิศทางเดียวกันกับที่โรคกระทำ เป็นการสร้างอาการต่างๆขึ้นในรูปแบบที่อ่อนโยน แล้วท่านก็พบว่านี่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิในการปกป้องตนเองตามธรรมชาติของผู้ป่วย แพทย์โฮมีโอพาธีย์ มองอาการของโรคว่า เป็นความพยายามของร่างกายที่จะฟื้นคืนตนเองให้กลับสู่ความมีสุขภาพดี เป้าหมายการรักษาของแพทย์ในแนวนี้ ไม่ใช่อยู่เพียงการคุมกดอาการไว้อย่างง่ายๆ เหมือนแพทย์กระแสหลัก แต่จะเป็นการรักษาปัญหาที่ต้นตอของการเป็นโรค การทำงานของยาโฮมีโอพาธีย์ ไม่ใช่เป็นเพียงการกดอาการของโรคเอาไว้ แต่จะเป็นการกระตุ้นพลังในการรักษาตนเองตามธรรมชาติของร่างกาย ให้เข้าใจถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น ตำรับยาที่ทำจากหัวหอมซึ่งการแพทย์โฮมีโอพาธีย์เรียกว่าอัลเลี่ยม เซปา Allium Cepa จะมีความสามารถในการก่ออาการที่คล้ายคลึงกับอาการหวัดขึ้นได้ เช่น น้ำมูกไหล อาการจาม น้ำตาไหล ระคายเคือง ภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ เช่นอาการแพ้ละอองเกสร ดังนั้นถ้าสิ่งที่คล้ายคลึง ก่อให้เกิดอาการที่คล้ายคลึงกันได้ อาการที่คล้ายคลึงกันก็ย่อมรักษาอาการที่คล้ายคลึงกันได้

พูดง่ายๆว่า ถ้าหัวหอมสามารถก่อให้เกิดอาการที่คล้ายคลึงกับหวัด อาการจามหรือแม้แต่อาการคล้ายการแพ้ละอองเกสรได้ ดังนั้นถ้านำหัวหอมมาเจือจาง ผ่านกระบวนการกระแทกให้เกิดเป็นความแรงของยา จะสามารถรักษาอาการเช่นนี้ได้ด้วย แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถปิดกั้นการรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคเรื้อรัง แต่ในขั้นนี้เราจะเพียงมุ่งเน้นที่การรักษาโรคเฉียบพลันเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: