วันจันทร์, มกราคม 19, 2552

พุทธธรรมสำหรับวัยรุ่น

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองขอแนะนำหนังสือ พุทธธรรมสำหรับวัยรุ่น ชื่อ ชีวิตตื่นรู้ โลกเบิกบาน [Wide Awake]เขียนโดย ไดอาน่า วินสตัน และแปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป

หนังสือเล่มนี้แม้จะเขียนให้วัยรุ่นอเมริกันเป็นสำคัญ แต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวัยรุ่นไทยด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เป็นพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่มีลูกและศิษย์เป็นวัยรุ่น จึงควรศึกษาหาประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกัน อย่างน้อยก็อาจให้แนวทางในการอธิบาย และชักนำให้เขาเหล่านั้นรู้จักตนเอง ค้นพบสาระที่แท้ของชีวิต และเข้าถึงความสุขที่ประณีต ซึ่งไม่เพียงนำไปสู่ชีวิตตื่นรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้โลกเบิกบานด้วย --- พระไพศาล วิสาโล

พิเศษ ! สำหรับแฟนหนังสือโกมล ซื้อหนังสือที่ร้านโกมลหรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒

สมาชิกได้รับส่วนลดพิเศษถึง ๓๐%

ไม่มีความคิดเห็น: