วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2550

ตามลมหอม ณ บ้านอ.ระพี สาคริก
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์นี้
ชาวสื่อสร้างสรรค์ใฝ่รู้ จะพากันไป "ตามลมหอม"
ณ บ้านระพี สาคริก พหลโยธิน ๔๑
วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

ร่วมสนทนา ตามหากลิ่นหอมที่ทวนลมมากว่าแปดทศวรรษกับ ศ.ระพี สาคริก ตั้งแต่เรื่องกล้วยไม้ของประชาชนจนถึงประวัติศาสตร์บอกเล่าเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน

ขอขอบคุณ เอก ผู้ประสานงาน "ตามลมหอม" นี้
กรุณานำเครื่องดื่ม ขนม อาหาร ที่ชอบที่ชอบ และอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆชอบด้วย ไปแบ่งกันทานค่ะ ถือเป็นการไปปิกนิกที่บ้านอาจารย์ระพีกัน
สนใจร่วมกิจกรรม โปรดแจ้งเล็ก081-622-7855 หรือ อุ๊ 086-789-7070

ไม่มีความคิดเห็น: