วันอังคาร, มีนาคม 13, 2550

การอบรมการคิดกระบวนระบบ Systems thinking 16-18 มีนาคมนี้
ขอเชิญร่วม กิจกรรมส่งเสริมปัญญา พัฒนาจิต และความสุข ประจำเดือน มีนาคม

การอบรม Systems thinking การคิดกระบวนระบบ

ในวันที่ ศุกร์ ถึง อาทิตย์ 16-18 มีนาคม (3 วัน 2 คืน)

ณ พนาศรม ศาลายา นครปฐม

รับจำนวนจำกัด เพียง 15 คน เท่านั้น!!!!
การคิดกระบวนระบบคืออะไร ทำไมเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้

ระบบสังคมโลกในยุคปัจจุบัน มีความซับซ้อน เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง การจัดการกับปัญหาต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป หลายครั้งที่เราจัดการปัญหาด้วยความไม่รู้ ไม่เข้าใจเหตุ และความสัมพันธ์ของปัญหาอย่างถ่องแท้ ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ต่อเนื่องไปอีก
โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความโยงใยของปัญหาซับซ้อนขึ้นตามการหมุนวนของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง ความรู้ และการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากกับโลกอนาคต และสำหรับเราที่ต้องอยู่ในโลกใบนี้ต่อไป อย่างสร้างสรรค์และเข้าใจ
การคิดกระบวนระบบ จะช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตของเรา ในการทำงาน ในสังคม วิเคราะห์ แนวโน้ม แบบแผนที่นำมาซึ่งปรากฏการณ์นั้นๆ มากไปกว่านั้นเราจำเป้นต้องมองลึกให้ไปถึงระดับโครงสร้างที่ก่อให้เกิดแบบแผนนั้น และท้ายที่สุด เราสามารถส่องเข้าไปเห็น ภาพจำลองความคิด หรือแนวคิดของตัวเรา ของสังคม ที่ผลักดัน กำหนดความเป็นไปของชีวิตเราเอง และสังคมโลก
ใครที่สนใจพุทธศาสนาอาจมองว่าการฝึกคิดกระบวนระบบนี้ ที่แท้ก็เทียบเคียงได้กับ โยนิโสมนสิการ คือการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
โลกภายนอก คือ ภาพสะท้อนของความคิดภายในของเรานั่นเอง หากเราเห็นภาพภายในที่สะท้อนสู่โลกภายนอกแล้ว เข้าใจ สามารถแปรเปลี่ยนมัน โลกภายนอกก็อาจมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงชีวิต หรือสังคม น่าจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเรานั่นเอง

มาร่วมเรียนรู้ การคิดกระบวนระบบ กับ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ผู้ที่เรียกตัวเองว่า นักอภิวัฒน์ ผู้ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดี ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ถ้าใครคุ้นเคยกับงานปิดถนน ถนนคนเดิน หรือย่านถนนพระอาทิตย์ ก็จะรู้ว่า อาจารย์ชัยวัฒน์ เป็นผู้อยู่แถวหน้า ผลักดันให้เมืองน่าอยู่ เปิดพื้นที่ให้มนุษย์เดินดิน มีพื้นที่เดิน ติดต่อ สื่อสาร พูดคุยกันมากขึ้น เป็นพื้นที่ ประชาสังคม
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยังศึกษา และเขียนหนังสือ เกี่ยวกับ ทฤษฏี ไร้ระเบียบ Chaos ซึ่งกล่าวถึงการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์หลายอย่างในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นสลาย ฟังแล้วดูเหมือน กฏไตรลักษณ์ประมาณนั้น
ความสนใจเรื่องสังคม การพัฒนาตนเอง และวิทยาศาสตร์ใหม่ประยุกต์กับโลกสมัยใหม่ ทำให้อาจารย์ชัยวัฒน์ อ่านหนังสือ เข้ารับการอบรมกับเจ้าสำนักพัฒนาตนสำนักต่างๆทั้งในโลกตะวันตก และตะวันออก และที่สำคัญคือ การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ในศาสตร์ต่างๆเพื่อการพัฒนาตน ไม่ว่า จะเป็นการเขียนพู่กันจีน akido เป็นต้น

อยากรู้ว่า เรียนรู้การคิดกระบวนระบบเป็นอย่างไร ให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเราและผู้อื่นได้บ้าง หาทางเดียวก็คือ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรงในการอบรม วันที่ 16-18 มีนาคมนี้
เราต้องการผู้ที่ตั้งใจจริง และสามารถสละเวลาให้ตัวเองได้เรียนรู้ เป็นเวลา 3 วันเต็ม
ค่าสนับสนุนการอบรม คนละ 2,000 บาทถ้วน ซึ่งเป็นค่าที่พัก 2 คืน ค่าอาหาร 7 มื้อ
สนใจติดต่อ เล็ก 081-622-7855 หรือ อุ๊ 086-789-7070


ไม่มีความคิดเห็น: