วันอังคาร, พฤษภาคม 15, 2550

“วันแห่งสติ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 เวลา14.00 - 20.00 น.

“วันแห่งสติ”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 เวลา14.00 - 20.00 น.
ณ อาคารสวนลุมพินีสถาน สวนลุมพินี

เนื่องในโอกาสอันดีที่พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ และคณะภิกษุ ภิกษุณีจากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางจาริกธรรมมายังประเทศทางแถบภูมิภาคอุษาคเนย์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิสาขบูชาโลก และเผยแผ่วิถีการปฎิบัติธรรมในประเทศไทย เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 นี้
กลุ่มสังฆะแห่งสติ กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์คุณธรรม ในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรม วันแห่งสติ มีความยินดีขอเชิญผู้สนใจทั่วไปทุกท่าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่งสติ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ร่วมนั่งสมาธิ ฟังปาฐกถาธรรม "สู่สันติสมานฉันท์: ความสุขอันเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวและสังคม" และร่วม “เดินวิถีแห่งสติ” รอบสวนลุมพินี

กำหนดการกิจกรรม “วันแห่งสติ”

เวลา ๑๓.๓๐ น. - เปิดประตูอาคารลุมพินีสถาน
เวลา ๑๔.๐๐ น.– ๑๔.๓๐น. - พิธีเปิดการแสดงปาฐกถาธรรม
- ประธาน(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)เดินทางมาถึง
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ และกล่าวเชิญประธาน
- กล่าวรายงาน
โดย ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
(ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษะยานนท์)
- กล่าวเปิดการแสดงปาฐกถาธรรม
โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
( คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ )
เวลา ๑๔.๓๐น.-๑๗.๐๐น. - นำนั่งสมาธิ และแสดงปาฐกถาธรรม "สู่ศานติสมานฉันท์ : ความสุขอันเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวและสังคม" โดย พระภิกษุ ติช นัท ฮันห์
เวลา ๑๗.๐๐น.-๑๘.๐๐น. - พักผ่อนอิริยาบถ และเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมเดิน วิถีแห่งสติ
เวลา ๑๘.๐๐น.-๒๐.๐๐น. - เดิน วิถีแห่งสติ (Peace Walk) รอบสวนลุมพินี

หมายเหตุ
· คณะผู้จัดมีความจำเป็นต้องปิดประตูอาคารในเวลา 14.30 น. ตรง เพื่อรักษาความสงบระหว่างการภาวนา จึงขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน ในการรักษาเวลา
· กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างร่วมกิจกรรม

ข้อขอความร่วมมือสื่อมวลชน ในงานปาฐกถาธรรมของพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์


ข้อแนะนำทั่วไป

· กรุณาช่วยรักษาบรรยากาศแห่งความสงบในงานปาฐกถาธรรมและกิจกรรมต่างๆ
· หากท่านมีคำถามถึงท่าน ติช นัท ฮันห์ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ทาง plum.pr@gmail.com โดยเราจะส่งคำถามให้พระอาจารย์ก่อนการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ท่านอาจได้รับคำตอบเหล่านั้นระหว่างที่ท่าน ติช นัท ฮันห์ แสดงธรรม
· ท่านสามารถใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงได้ และเพื่อความสะดวกในการอัดเสียงที่ชัดเจน ทีมงานจะช่วยอำนวยความสะดวกวางอุปกรณ์บันทึกเสียงใกล้เครื่องขยายเสียง กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อแนะนำสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง
· กรุณางดใช้แฟลช ตลอดการปาฐกถาธรรม เพราะจะเป็นการรบกวนพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ในช่วงการบรรยายธรรม
· กรุณาถ่ายรูปอยู่ภายในพื้นที่ที่จัดให้ ขอความกรุณาไม่เดินไปมา เพราะจะเป็นการรบกวนการบรรยายธรรม
· แนะนำให้ท่านถ่ายรูปพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ได้ ในช่วงก่อนเริ่มการบรรยายและท้ายการบรรยายธรรมที่จะเปิดให้มีการถาม-ตอบ หากท่านต้องการถ่ายภาพระหว่างการบรรยายธรรม โปรดใช้ความระมัดระวัง ไม่ให้เป็นการรบกวนท่าน ติช นัท ฮันห์และผู้ร่วมฟังการบรรยายธรรมทั้งหลาย
· หากสำนักข่าวใดต้องการภาพกิจกรรมต่างๆ ทางทีมทางสามารถจัดหาให้ได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดส่งให้ได้ทันทีหลังจบงาน

ข้อแนะนำในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (กล้องวีดีโอและกล้องบันทึกเทป)
· เพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ฟังการบรรยายธรรม ทีมงานสามารถอำนวยความสะดวกให้กล้องเพียง 5 ตัว ดังนั้นตุงขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ความต้องการถ่ายภาพล่วงหน้าเพื่อเราจะได้จัดเตรียมสถานที่ก่อนงานเริ่ม
* สำหรับภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเราจะจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับท่าน ขอความกรุณาให้ท่านอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้ตลอดการบรรยายเพื่อรักษาบรรยากาศแห่งความสงบ
* นอกเหนือจากช่วงเวลาบรรยายธรรม ท่านสามารถบันทึกภาพต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม


สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม กรุณาติดต่อ
อุ๊ กรรณจริยา 086-789-7070
นิ้ง พรรัตน์ วชิราชัย 086 668 3722
แอน วรภา 081-586-4755

----------------------------------------------------------------------------

“วันแห่งสติ” เปี่ยมพร้อมไปด้วยพลังแห่งปัจจุบันขณะ

“เราควรฝึกสติทุกๆ วันและทุกๆ ชั่วโมง ประโยคนี้ดูจะพูดง่าย แต่ตอนปฏิบัติจริงไม่ใช่ของง่ายเลย ด้วยเหตุนี้ครูจึงเสนอแนะผู้ที่มาเรียนฝึกสมาธิกับครูว่าให้หาวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เพื่ออุทิศให้กับการฝึกสติทั้งวันโดยเฉพาะ”

หนังสือ “ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ”
ติช นัท ฮันห์


ในการดำรงชีวิตประจำวัน ใช่หรือไม่ที่เรามักหลงลืม “สติ” อยู่เสมอ เรามักรู้สึกว่า การงาน ชีวิตครอบครัว และสังคม ขโมยเวลาทั้งหมดของเราไปหมดสิ้น เราลืมแม้กระทั่งว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นขณะเดียวเท่านั้นที่เราดำรงชีวิตอยู่ได้


ท่านติช นัท ฮันห์ได้นำเสนอวีถีทางที่เราจะกลับเข้าหาตัวเอง ด้วยการให้เวลา 1 วันในสัปดาห์กับตัวเองอย่างเต็มที่ โดยถือว่าวันนั้นเป็น “วันแห่งสติ” ตั้งแต่ตื่นนอนในยามเช้าจนกระทั่งหมดวัน วันนั้นเราจะกลับมาตามลมหายใจในทุกอิริยาบถ ทุกๆ เวลาและการกระทำถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ และเมื่อเรามีสติเปี่ยมพร้อมในวันแห่งสติเช่นนี้บ่อยๆ วันที่เหลือก็จะเป็นวันแห่งสติด้วยเช่นกัน การฝึกเช่นนี้จะทำให้เรารู้สึกมีพลังในชีวิตประจำวัน เวลาแห่งการทำงาน เวลาของครอบครัวและสังคม ล้วนเป็นเวลาของเรา


ในวันแห่งสติเช่นนี้ เราอาจเข้าพึ่ง “สังฆะ” (กลุ่มเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกัน) หรือ “ครูทางจิตวิญญาณ” ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น นั่งสมาธิ สนทนาธรรม ทานอาหารอย่างมีสติ หรือเดินวิถีแห่งสติ


การเดินวิถีแห่งสติ เป็นหนึ่งกิจกรรมภาวนาของหมู่บ้านพลัม ซึ่งมิใช่การ “เดินจงกรม” อย่างที่เราคุ้นชิน


การเดินวิถีแห่งสติ คือการ “เดินสมาธิ” ที่เราจะเดินอย่างช้าๆ แต่ละก้าวอย่างอิสระและมั่นคง ไม่ใช่เดินก้าวยาวๆ ด้วยความรีบเร่ง ทุกย่างก้าวที่เราสัมผัสพื้นดิน คือการสัมผัสแผ่นดินแม่ผู้ให้กำเนิด


ขณะที่เราเดิน เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เดินอยู่ข้างเรา ต้นไม้ นกน้อย ลมพัดเย็น หมู่เมฆสีขาว และผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ไม่มีขีดจำกัด การเดินเช่นนี้ทำให้เรามองเห็นความมหัศจรรย์แห่งชีวิต เปี่ยมพลัง มีสุขภาพดี และสามารถมีสันติภาพในทุกย่างก้าว


เราอาจจะใช้บทกลอนท่องควบคู่ไปด้วยก็ได้ โดยกำหนดสองหรือสามย่างก้าวในแต่ละลมหายใจเข้าออก


หายใจเข้า "ฉันมาถึง" หายใจออก "ฉันถึงบ้าน"
หายใจเข้า "ฉันอยู่ที่นี่" หายใจออก "ฉันดำรงอยู่ในปัจจุบัน"
หายใจเข้า "ฉันสงบระงับ" หายใจออก "ฉันเป็นอิสระ"
หายใจเข้า "ปัจจุบันขณะอันประเสริฐ" หายใจออก "สถิตอยู่กับฉัน"


ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaiplumvillage.org
องค์กรร่วมจัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กลุ่มสังฆะแห่งสติ

ไม่มีความคิดเห็น: