วันอังคาร, พฤษภาคม 15, 2550

“ปาฐกถามธรรม "สู่ศานติสมานฉันท์ : ความรักอันไม่แบ่งแยก"

“ปาฐกถามธรรม "สู่ศานติสมานฉันท์ : ความรักอันไม่แบ่งแยก"
โดยพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์”
วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ


เนื่องในโอกาสอันดีที่พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ และคณะภิกษุ ภิกษุณีจากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางจาริกธรรมมายังประเทศทางแถบภูมิภาคอุษาคเนย์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิสาขบูชาโลก และเผยแผ่วิถีการปฎิบัติธรรมในประเทศไทย เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 นี้

กลุ่มสังฆะแห่งสติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิโกมลคีมทอง และ สำนักพิมพ์เคล็ดไทย มีความยินดีขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมฟัง ปาฐกถาธรรม จาก พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ในวัน 29 พฤษภาคม 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ
18.00 น. เริ่มกิจกรรม
18.15 น. คณะสงฆ์หมู่บ้านพลัมขับขานบทเพลงภาวนา
18.25 น. คณะสงฆ์หมู่บ้านพลัมนำนั่งสมาธิ
18.50 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวต้อนรับและแนะนำพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์
19.00 น. พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ เริ่มแสดงปาฐกถา "สู่ศานติสมานฉันท์ : ความรักอันไม่แบ่งแยก"
และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสนทนาถาม-ตอบปัญหา
21.00 น. ปิดปาฐกถาธรรม

หมายเหตุ
· ขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่านรักษาเวลา มาก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อรักษาความสงบระหว่างการภาวนา
· กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างร่วมกิจกรรม

ข้อขอความร่วมมือสื่อมวลชน ในงานปาฐกถาธรรมของพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์

ข้อแนะนำทั่วไป

กรุณาช่วยรักษาบรรยากาศแห่งความสงบในงานปาฐกถาธรรมและกิจกรรมต่างๆ
หากท่านมีคำถามถึงท่าน ติช นัท ฮันห์ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ทาง
plum.pr@gmail.com โดยเราจะส่งคำถามให้พระอาจารย์ก่อนการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ท่านอาจได้รับคำตอบเหล่านั้นระหว่างที่ท่าน ติช นัท ฮันห์ แสดงธรรม
ท่านสามารถใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงได้ และเพื่อความสะดวกในการอัดเสียงที่ชัดเจน ทีมงานจะช่วยอำนวยความสะดวกวางอุปกรณ์บันทึกเสียงใกล้เครื่องขยายเสียง กรุณาติดต่อล่วงหน้า


ข้อแนะนำสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง
กรุณางดใช้แฟลช ตลอดการปาฐกถาธรรม เพราะจะเป็นการรบกวนพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ในช่วงการบรรยายธรรม
กรุณาถ่ายรูปอยู่ภายในพื้นที่ที่จัดให้ ขอความกรุณาไม่เดินไปมา เพราะจะเป็นการรบกวนการบรรยายธรรม
แนะนำให้ท่านถ่ายรูปพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ได้ ในช่วงก่อนเริ่มการบรรยายและท้ายการบรรยายธรรมที่จะเปิดให้มีการถาม-ตอบ หากท่านต้องการถ่ายภาพระหว่างการบรรยายธรรม โปรดใช้ความระมัดระวัง ไม่ให้เป็นการรบกวนท่าน ติช นัท ฮันห์และผู้ร่วมฟังการบรรยายธรรมทั้งหลาย
หากสำนักข่าวใดต้องการภาพกิจกรรมต่างๆ ทางทีมทางสามารถจัดหาให้ได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดส่งให้ได้ทันทีหลังจบงาน

ข้อแนะนำในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (กล้องวีดีโอและกล้องบันทึกเทป)
· เพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ฟังการบรรยายธรรม ทีมงานสามารถอำนวยความสะดวกให้กล้องเพียง 5 ตัว ดังนั้นตุงขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ความต้องการถ่ายภาพล่วงหน้าเพื่อเราจะได้จัดเตรียมสถานที่ก่อนงานเริ่ม
* สำหรับภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเราจะจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับท่าน ขอความกรุณาให้ท่านอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้ตลอดการบรรยายเพื่อรักษาบรรยากาศแห่งความสงบ
* นอกเหนือจากช่วงเวลาบรรยายธรรม ท่านสามารถบันทึกภาพต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม กรุณาติดต่อ
อุ๊ กรรณจริยา 086-789-7070
แอน วรภา 081-586-4755
E-mail : plum.pr@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: