วันพฤหัสบดี, มีนาคม 09, 2549

"พุทธทาสไม่มีตาย" สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ


สาส์นจาก “แก๊งกู้โลก” ฉบับที่ ๑

"พุทธทาสไม่มีตาย"


สำนักพิมพ์สุขภาพใจจัดงานใหญ่ “พุทธทาส ๑๐๐ ปี – พระดีที่โลกยกย่อง” ๒ วันเต็ม ณ ห้อง โลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๓๔ (ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๙ เมษายน ๒๕๔๙) โดยกิจกรรมในงานเน้นทั้งปริยัติ และปฏิบัติ หวังกระตุ้นคนเข้าหา-เข้าถึงธรรมะ ทั้งจาก “ชีวิต” และ “คำสอน” ของท่านพุทธทาส ในงานนอกจากมีประวัติชีวิต และผลงานจัดแสดงแล้ว ยังมีพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ “กู้โลก” นำผลงานที่แต่ละส่วนมุ่งสืบสานปณิธานพุทธทาสมาแสดง ทั้งภาพวาด, บทกวี, แสตมป์พุทธทาส, หนังสือธรรมะอักษรเบรล ฯลฯ


โดยไฮไลต์ของงานในวันแรก (๓๑ มีนาคม) จะอยู่ที่การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนิทานสีรุ้ง ครั้งที่ ๓ แนวคิด “เด็กดีมีธรรมะ” และการเปิดตัวหนังสือเล่มพิเศษ “ร้อยคน ร้อยธรรม ๑๐๐ ปีพุทธทาส” ที่จะเป็นหนังสือเล่มยิ่งใหญ่แห่งปี สุขภาพใจถึงกับตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อทำเล่มนี้โดยเฉพาะ ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เป็นหนังสือรวมบทสัมภาษณ์ (ใหม่) บุคคลจากหลายสาขาอาชีพกว่า ๑๐๐ คนทั้งคนเด่น คนดังและคนธรรมดาสามัญ ที่ต่างได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธทาสภิกขุไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เช่น ส.ศิวรักษ์, วศิษฐ เดชกุญชร, ประภาศ ชลศรานนท์, ว.วชิรเมธี, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ชาติ กอบจิตติ, พจนา จันทรสันติ, ประเทือง เอมเจริญ, มาโนช พุฒตาล, เตือนใจ ดีเทศน์ ฯลฯ


วันที่ ๑ เมษายน มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ “บวชอยู่ที่บ้าน - ธรรมะภาคปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้น” (สืบสานโดยการปฏิบัติจริง) เป็นการแนะนำการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อเผยแผ่แนวทาง “การบวชอยู่ที่บ้าน” ของท่านพุทธทาสให้กว้างขวางออกไป โดยทีมงานจาก “ธรรมาศรมธรรมมาตา” แห่งสวนโมกข์ เดินทางจากไชยา มาเป็นวิทยากรสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ
กิจกรรมนี้หวังที่จะชี้แนะหลักธรรมที่เป็นหัวใจพุทธศาสนา ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง และให้ผู้เริ่มสนใจใฝ่ปฏิบัติธรรม ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกหลัก ถูกต้อง ก้าวไปสู่การอบรมในระดับที่สูงขึ้นหรือปฏิบัติด้วยตนเองจนสามารถสัมผัสความสงบเย็นภายในและความเป็นอิสระของจิตใจในที่สุด


การอบรมใช้เวลา ๓ ชั่วโมงกลุ่มใหญ่ / ๒ ชั่วโมงกลุ่มย่อย ในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. / ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สถานที่ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ที่สำคัญคือ ฟรี! ตลอดรายการ แถมยังมีหนังสือธรรมะดีๆ แจกฟรีอีกด้วย แต่..รับจำนวนจำกัดเพียง 80 คนเท่านั้น (เปิดรับสมัครล่วงหน้า และรับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดและสมัครล่วงหน้าที่ โทร.๐-๒๔๑๕-๒๖๒๑ ต่อ ๘๐๖, ๘๐๗


นิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆภายในงาน มีดังนี้

1.ส่วนนิทรรศการประวัติชีวิต และผลงานในรูปแบบต่างๆ
- ผลงานเสียง / ผลงานภาพและเสียง และ ผลงานที่เป็นหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ

2.ส่วนนิทรรศการบทสัมภาษณ์จากหนังสือเล่มพิเศษ “ร้อยคน ร้อยธรรม ๑๐๐ ปีพุทธทาส”

3.ส่วนนิทรรศการจากพันธมิตรและเครือข่าย (พุทธทาส ๑๐๐ ปีมีใครทำอะไรบ้าง)
-เช่น แสตมป์พุทธทาส (ไปรษณีย์ไทย), ภาพวาดและบทกวี (๑๐๐ คน ๑๐๐กวีฯ), หนังสืออักษรเบรล ฯลฯ

4.ส่วนเวทีกิจกรรมและการมีส่วนร่วม
-บรรยายธรรม / อ่านบทกวี / ดนตรีธรรมะ
-ฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน


.........................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เจี๊ยบ-อุษา สื่อฐิติรัตนกุล โทร.๐๖-๖๑๑-๔๓๓๘,
มี่-โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ โทร.๐๑-๘๕๕-๗๘๑๒

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ๑๔/๓๗๐ ถ.พระราม ๒ ซ.๓๘ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐-๒๔๑๕-๒๖๒๑, ๐-๒๔๑๕-๖๕๐๗
FAX. ๐-๒๔๑๖-๗๗๔๔
E-mail : amy@booktime.co.th
www.booktime.co.th

ไม่มีความคิดเห็น: