วันศุกร์, มีนาคม 17, 2549

ทำไมคนถึงไปชุมนุม?


เพราะทักษิณ...


1. ขายชาติ โกงภาษี ด้วยการขายกลุ่มบริษัทชิน

o แก้กฎหมายเพื่อให้ขายหุ้นให้ต่างชาติได้ (เทมาเสก ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลสิงคโปร์) โดยให้ถือหุ้นได้เกิน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ เพียงวันเดียวก่อนทำการขาย

o ขายหุ้นที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ (ดาวเทียม ๔ ดวง สถานีโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ สายการบินต้นทุนต่ำ รวม ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท)

o เลี่ยงภาษีโดยการหาช่องโหว่ในกฎหมาย (ซับซ้อนกับแอมเพิลริช) เป็นผู้นำที่ขาดจริยธรรม เป็นแบบอย่างให้เกิดการโกงภาษี และเปิดช่องทางให้ต่างชาติเข้ามายึดครองกิจการสำคัญๆของประเทศ


2. ปิดหูปิดตาประชาชน โดยการควบคุมสื่อมวลชน

o ซื้อสื่อ กรณีไอทีวี และมติชน เพื่อนำเสนอข่าวตามต้องการ

o ครอบงำสื่อโดยใช้งบประมาณของรัฐซื้อเวลาโฆษณา ซึ่งถ้าสื่อออกข่าวไม่ถูกใจก็จะถอนโฆษณาได้ ซึ่งสื่อก็ต้องยอมเพราะจะขาดรายได้

o คุกคามสื่อมวลชนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นักกินกรรมที่หาญกล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนับพันล้านบาท เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนไทยภายใต้ระบอบทักษิณตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา


3. ทำลายกลไกการตรวจสอบ

o แทรกแซงองค์กรอิสระโดยซื้อส.ว. (ใช้เงินพรรคจ่ายเงินเดือนให้ส.ว. เพิ่ม) ซึ่งปกติแล้วส.ว. หรือสมาชิกวุฒิสภานี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล และจัดตั้งองค์กรอิสระ

o กลไกและกระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนญถูกทำลาย ทำให้โกงกินกันง่าย โกงเลือกตั้งก็ง่าย

o องค์กรอิสระที่ถูกแทรกแซงได้ เช่น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)


4. ใช้เอฟทีเอเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง

o เอฟทีเอคือการเจรจาเปิดการค้าเสรีเพื่อให้ไม่มีการเสียภาษีกันระหว่างประเทศ ซึ่งจริงๆดีถ้าเลือกสินค้าที่เราแข่งได้ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลเลือกสินค้าที่พวกตนได้ประโยชน ์แต่ชาวบ้านเดือดร้อน เช่น นมจากออสเตรเลียเข้ามาไม่เสียภาษี เข้ามาตีตลาดทำให้เกษตรกรลำบาก ผลไม้จากจีนมาทำให้ผลไม้ของเกษตรกรไทยราคาตก แต่ครอบครัวและเพื่อนพ้องของ พ.ต.ท. ทักษิณ ได้ผลประโยชน์จาก โทรคมนาคม รถยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเกษตร


5. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์พวกพ้องและบริษัทต่างชาติ เช่น ปตท. การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย

o หุ้นปตท.ส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของนักการเมืองพรรคไทยรักไทยและเครือญาติ

o เขาทำให้ปตท.ขายแก๊สให้การไฟฟ้าในราคาแพงเกินไป ทำให้ประชาชนต้องเสียค่าไฟฟ้าแพงขึ้น แต่พวกของตนได้กำไร

o แทนที่จะช่วยพยุงราคาน้ำมัน แต่กลับทำกำไรจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และคืนผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องของตนเอง แม้ว่าตอนนี้น้ำมันโลกจะแนวโน้มถูกลงแล้ว ปตท. ก็ยังแพง


6. เป็นต้นเหตุการลุกลามของปัญหาความขัดแย้งของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

o มีคนถูกฆ่าตายกว่า ๒๐๐๐ รายภายใน ๓ เดือนจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด ซึ่งบางคนอาจเป็นเพียงแพะ ในขณะที่ปี ๒๔๗๗-๒๕๔๖ มีผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิตพียง ๓๒๓ รายเท่านั้น


7. จัดตั้งพรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้เป็นรัฐอิสระ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ

o รัฐสามารถเป็นเจ้าของที่ดินตรงไหนก็ได้ ที่กำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ที่ของวัด ป่าสงวน ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่นาของชาวบ้าน โดยให้อำนาจนักลงทุนต่างชาติอย่างไร้ขอบเขต แม้แต่การตั้งบ่อนคาสิโน โดยมีนายกฯเป็นผู้นำสูงสุดในเขตดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: