วันอังคาร, มีนาคม 21, 2549

เสวนา สื่อ.. สร้างสังคมอุดมปัญญา
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายนนี้ สานแสงอรุณเสวนา จิบน้ำชาประสาจิตวิวัฒน์ ครั้งที่ ๙ “สื่อสร้างสรรค์ สร้างสุข สู่สังคมวิวัฒน์” ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับศิลปะการทำหนังสือในยามสาย พอบ่ายคล้อยมาร่วมหรรษาเบิกบานทางปัญญากับชาวสื่อสร้างสรรค์ ค้นหาหนทางให้สื่อช่วยสร้างสังคม “ยูโทเปีย”

นำการเสวนาโดย ณาตยา แวววีรคุปต์ บรรณาธิการข่าวพิเศษ ช่อง ๑๑, รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ, ฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการ กลุ่มตาสับปะรด สื่อสำหรับเด็ก และ อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หน้า Outlook และ อาจารย์พิเศษด้านสื่อสารมวลชน

งานนี้ เสียค่าใช้จ่าย คนละหนึ่งยิ้ม เป็นอย่างน้อย

สถานที่นัดพบ ห้องสมุดแสงอรุณ ถนนสาธร ซอย ๑๐ เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐
สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒-๒๓๗-๐๐๘๐ ต่อ ๑๐๑

กำหนดเวลากิจกรรม มีดังนี้
๑๐.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ เชิญร่วมเรียนรู้ การทำสื่อด้วยตนเอง ในการอบรม “หนังสือทำมือ” โดย พรจรรย์ ไกรวัฒนุสรณ์ (นุ้ยทำมือ) จาก WHY I WHY
๑๓.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ร่วมสนทนา (จิบน้ำชา) “สื่อสร้างสรรค์...สร้างสุข...เพื่อสังคมวิวัฒน์”
ผู้ร่วมเสวนา
  • ณาตยา แวววีรคุปต์ บรรณาธิการข่าวพิเศษ ช่อง 11 ผู้ประกาศข่าววิทยุ และ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวโทรทัศน์และวิทยุแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
  • รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่จัดให้มีการกระจายเสียงตามสาย ข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปและกิจกรรมในโรงเรียน
  • ฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการกลุ่มตาสับปะรดสำนักข่าวเด็กและเยาวชน
  • อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หน้า Outlook ผู้ติดตามและนำเสนอข่าวสารด้านการปฏิรูปสื่อและสื่อสารวัฒนธรรมมาโดยตลอด และเป็นอาจารย์พิเศษด้านสื่อสารมวลชน

Talk “Constructive media towards a Utopian Society”

New Consciousness and Happy Media Project invite the public to join Sarn Saeng Aroon Talk IX on “Constructive media towards a utopian society” on April 1, from 10 am to 4 pm at Saeng Aroon library, Sathorn Soi 10.

The programme begins with “Book Art Workshop” from 10 am until noon. Participants will learn to make and take home an easy-to-make notebook they create.

The afternoon seminar, from 1-4 pm., will explore issues, for example, how the media can help create a wisdom-based society and how the public can take part in this movement.

Joining the talk are prominent educator Assoc Prof Praphapat Niyom from Roong Aroon School and media professionals Nattaya Vaewweerakup from Channel 11, Wongthanong Chainarongsingh from A-Day magazine, Chartchai Chueraman from Thaiyouthnews.net and Alongkorn Parivudhiphong media critic and mass communications lecturer.

Admission is free. For information, call 02-237-0080 ext 101.

ไม่มีความคิดเห็น: