วันพฤหัสบดี, มีนาคม 02, 2549

“เมืองไทย: หลังทักษิณ”เสวนา “เมืองไทย: หลังทักษิณ”
Thailand: Post Thaksin

ศ. เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
รศ. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
สว. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ดร ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ดร พิภพ อุดร

ศุกร์ 3 มีนาคม 2549 เวลา 13:30-17:00
ห้อง F337 ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 2 (ตึกห้องสมุดเก่า ริมน้ำ)
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
หมายเหตุ
ร่วมจัดโดย สภาอาจารย์ มธ. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ. หลักสูตรควบตรี/โทด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ มธ. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการตลาดวิชา/มหาวิทยาลัยชาวบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: