วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 22, 2551

คอนเสิร์ต “เปิดโลกเย็น”

จีวันแบนด์และศิลปินรับเชิญพิเศษ ขอเชิญชม คอนเสิร์ต “เปิดโลกเย็น”
รำลึกบทเพลงธรรมท่านพุทธทาสภิกขุ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 19.00 น. (1 รอบ)
ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

“โลกเย็นได้ด้วยธรรม ชีวิตฉ่ำด้วยทำนอง
บทเพลงที่ขับร้อง ให้อ่อนน้อมสงบเย็น”


ในโอกาสฉลอง 102 ปี ท่านพุทธทาส ศิลปินที่ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และมีเจตนารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกันที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและในผืนโลก ได้ร่วมใจกันจัดมินิคอนเสิร์ต “เปิดโลกเย็น” เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย ได้น้อมนำใจสู่ธรรมและสัมผัสกับจิตที่สงบเย็นผ่านบทเพลงอันไพเราะ

นายดินป่า จีวัน กล่าวว่า “การจัดมินิคอนเสิร์ต “เปิดโลกเย็น” ต่อเนื่องมาจากคอนเสิร์ต “เปิดดวงตา” (12 พฤษภาคม 2550 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาด้วยบทเพลงตามแนวคิดของ ท่านปรีดี พนมยงค์ และ ท่านพุทธทาสภิกขุ (พ.ศ. 2485)

ท่านพุทธทาส กล่าวไว้ว่า“ศีลธรรม ของยุวชน คือ สันติภาพของโลก”
ดนตรีและบทเพลงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงมากในกลุ่มยุวชน,วัยรุ่น และประชาชนทั่วไป ดังนั้น การถ่ายทอดธรรมะผ่านบทเพลงจะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันสังคมมีความเสื่อมถอยทางจริยธรรม ประเทศไทยมีปัญหาสังคมมากมาย โลกของเราร้อนขึ้น เต็มไปด้วยสงครามและการแย่งชิงกัน กการปลูกฝังศีลธรรม และความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจผู้คน เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้น

มินิคอนเสริต “เปิดโลกเย็น” นำโดย จีวันแบนด์ และศิลปินรับเชิญพิเศษ อาทิ มีสุข แจ้งมีสุข, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, สิริยากร พุกกะเวส ธีรภาพ โลหิตกุล, กัมปนาท บัวฮัมบุรา, แทนคุณ จิตต์อิสระ, นุภาพ สวันตรัจฉ์, ธนกฤต อกนิษฐธาดา, ธีรยุทธ์ เวชเจริญยิ่ง, เด็กๆ จากอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ และเด็กๆ นักแสดงและน้องตั้งเต เป็นต้น จะจัดขึ้น

บัตรราคา 1,000 บาท มีจำนวนที่นั่งจำกัด เพียง 200 ที่นั่ง

รายได้เพื่อใช้ในโครงการนำเพลงธรรมสู่ยุวชน และประชาชน
ผู้สนับสนุนร่วมกันทุกฝ่ายนอกจากจะเป็นการจัดทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่คงอยู่นานแล้ว ยังเป็นการบำเพ็ญธรรมทานคือการให้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยม พร้อมไปกับการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมบันเทิง อันจะอำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ชีวิตและประชาชน

ผู้สนใจสามารถจองบัตรคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่วันนี้ที่
สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี DMG Book 02-685-2254-5/
คุณเอ 081-929-2439 หรือที่ และ
กลุ่มศิลปะเปิดจิต 087-591-6995 email: tortow2005@yahoo.com

โลกร้อน…อากาศร้อน ก็ร้อนไป
อย่าให้ใจเร่าร้อน ด้วยไฟราคะ- โทสะ- โมหะ
อย่าให้ความเร่าร้อนของคนอื่น
มาทำลายความสงบเย็นของเรา
อย่าเอาความเร่าร้อนของเรา
ไปทำลายความสงบเย็นของคนอื่น
ช่วยกันรักษา “ความสงบเย็น”
จะช่วยโลกให้เป็น “บรมสุข”
เพราะ… “นิพพานัง ปรมัง สุขัง”
ความสงบเย็นเป็นสุขอย่างยิ่ง (บรมสุข)
ธรรมชีวิน


กลุ่มศิลปะเปิดจิตได้สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อศาสนา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ร่วมกับศิลปินรับเชิญ ที่มาร่วมร้อง และอ่านบทกวี โดยเนื้อหาของบทเพลงคือ
1. บทกวี ข้อเขียน และ บทความของท่านพุทธทาสภิกขุ
2. บทกวีและข้อเขียนที่ศิลปินแห่งชาติ และ ศิลปินรับเชิญที่มาร่วมในผลงาน
3. เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ คำร้องและทำนอง โดย ดินป่า จีวัน
ผลงาน “เพลงพุทธทาส” โดยจีวันแบนด์ และศิลปินรับเชิญพิเศษ เกิดขึ้นเพื่อสนองเจตนารมย์ของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่อยากจะทำเพลงศาสนาสำหรับการเผยแผ่พุทธธรรมและให้ผู้คนได้รับฟังเพื่อความรื่นรมย์ทางสติปัญญา (Spiritual Entertainment) การจัดทำดนตรีเพลงธรรมะในครั้งนี้จึงมีรูปแบบที่เป็นร่วมสมัยมากขึ้น

“Spiritual Entertainment” คือคำที่ท่านพุทธทาสภิกขุ เน้นย้ำหนักแน่นถึงความจำเป็นของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ว่า ยังต้องการสิ่งที่เป็นความรื่นเริง สนุกสนานแต่ก็จะต้องเป็นไปในทางสติปัญญา ด้วยรสแห่งธรรมะ เป็นปัจจัยที่ห้า เพิ่มให้ปัจจัยที่สี่ (อันเป็นปัจจัยฝ่ายร่างกาย) จึงจะสมบูรณ์ - ดี -งาม จึงช่วยกันจัดทำขึ้นไว้สำหรับใช้สอยเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจิต
ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อมวลชนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณวิรวัฒน์ จันทร์เจ้าฉาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สำนักพิมพ์ดี เอ็ม จี 02-685-2254-5 / 081-929-2439
กลุ่มศิลปะเปิดจิต โทร.087-591-6995


ไม่มีความคิดเห็น: