วันอาทิตย์, กรกฎาคม 01, 2550

Wisdom TODAY

ท่าน เชอเกียม ตรุงปะ เคยกล่าวในทำนองว่า

โลกนี้เต็มไปด้วยใบมีดโกน

เรารู้ตัวกันหรือไม่ว่า กำลังเลื่อนโล้อยู่กลางทะเลแห่งคมมีดโกน

เช่นนั้น เราจะรักษากาย และใจอย่างไร ให้ถูกเถือ ถูกบาด น้อยที่สุด

วันนี้ ท่านจะมีชีวิต บนใบมีดโกนอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น: