วันอังคาร, กันยายน 09, 2551

การวาดภาพแบบทิเบตเพื่อสมาธิอย่างผ่อนคลาย

ภาพพระโพธิสัตว์ปางต่าง ๆ ที่ปรากฏบนทังกา ผ้าปักหรือพิมพ์ที่มีสีสันสดใส ลวดลายแปลกตาทำให้เรารู้สึกมานานว่าอยากจะวาดรูปต่างๆเหล่านั้นให้ได้บ้าง ยิ่งเมื่อมูลนิธิพันดาราจัดบรรยายเรื่องความหมายและสัญลักษณ์บนทังกานั้น เรายิ่งให้รู้สึกทึ่งในทุกสีสัน ภาพและองค์ประกอบที่ปราชญ์โบราณสรรสร้างบนงานพุทธศิลป์นี้ ทุกสิ่งล้วนมีความหมายเพื่อให้จิตระลึกถึงพุทธธรรม และพุทธคุณ


วันนี้เป็นโอกาสดียิ่งที่ มูลนิธิพันดารา โดย อ. ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะทิเบตจะจัดการอบรม การวาดภาพทังกาแบบทิเบต ให้กับผู้สนใจทั่วไป


การอบรมนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น. ที่บ้านมูลนิธิพันดารา เลขที่ 695 ซอยลาดพร้าว 11 (บ้านสีเหลือง หลังสุดท้ายของซอย มีประตูรั้วสีขาวกั้นอยู่)


ค่าอบรม: 700 บาท รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และวัสดุในการวาดภาพ


การวาดภาพเป็นการรวมสมาธิอย่างหนึ่ง การวาดภาพเพื่อสมาธิอย่างผ่อนคลายจึงเป็นการประสานการวาดภาพ การฝึกสมาธิ และการผ่อนคลายไปพร้อมกัน


การอบรมนี้ไม่ได้เน้นว่าผลงานที่วาดนั้นจะต้องถูกต้องตามแบบแผน ไม่มีการประเมินถึงความสวย เพียงวาดด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง


ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางการวาดภาพ ขอเพียงมีคุณสมบัติแห่งการเรียนรู้และจิตที่เปิดกว้าง


การวาดภาพและสมาธิ

ศิลปินผู้วาดภาพพระพุทธเจ้า ไม่อาจจะวาดได้โดยการคัดลอก หรือเพียงทำตามรูปแบบภายนอกหรือแม้ว่าจะกระทำเช่นนั้นได้ ก็ไม่อาจแสดงภาวะของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งได้ เพราะรูปแบบ เป็นเพียงการพัฒนาของศิลปะต่างๆ ตามท้องถิ่น แต่สาระภายใน คือคุณลักษณะของความเป็นพระพุทธเจ้า พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่ศิลปินต้องสื่อออกมา


ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถแสดงภาวะของพระพุทธเจ้าได้ในภาพวาด ศิลปินจึงมีวิธีการต่างกันไปตามแต่ประเพณี เช่น ศิลปินญี่ปุ่นใช้การทำสมาธิปล่อยวางจากความยึดมั่นทั้งปวง ศิลปินทิเบตใช้การตรึกภาพพระพุทธเจ้าหรือ พระโพธิสัตว์องค์นั้น เป็นต้น


เนื้อหาการอบรม

วาดแบบทิเบต: การประยุกต์การวาดภาพให้สัมพันธ์กับสมาธิและการตั้งนิมิต

วาดแบบอิสระ: การวาดด้วยความปล่อยวาง ไร้ความคาดหวังในผล


สนใจติดต่อ คุณวรวรรณา เพ็ชรกิจ 1000tara@gmail.com

อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา โทร 081 7200 645 โทรสาร 02 528 5308ไม่มีความคิดเห็น: