วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2549

ผ่อนพักตระหนักรู้กับดนตรี


สื่อสร้างสรรค์สัญจร ครั้งที่ ๓
ผ่อนพักตระหนักรู้กับดนตรีเพื่อการพัฒนาด้านใน
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี


ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการเล่น หรือการฟัง สามารถช่วยให้เราเข้าถึงบ่อน้ำแห่งความสุข ความสงบ และปัญญาได้ ปรีชา เรืองวิชาธร แห่งเสมสิกขาลัย และทีมงาน จะมานำเสนอวิธีการ ที่เราจะใช้ความงามตามธรรมชาติของเสียงดนตรี มาเห่กล่อมจิตใจเราให้สัมผัสความสุข สงบ และการผ่อนพักอย่างลึกซึ้งด้วยวิธีต่างๆ เช่น การนอน ทำโยคะ รวมถึงปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ของสติ

นอกจากนี้ เราจะร่วมกันพิจารณามรณสติ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยให้เราหันกลับมาทบทวนชีวิตของเราอย่างจริงจัง ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของชีวิต และหนทางที่จะดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ในแบบของเรา

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๗.๐๐ พบกันที่มูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ์ พหลโยธิน ๒๒ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพหลโยธิน ทางออก เทสโก้โลตัส
๗.๓๐ ออกเดินทางไปกาญจนบุรี
๑๐.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ ถึงที่พัก รู้จักกันก่อน แนะนำวัตถุประสงค์การอบรม และร่วมทำกิจกรรมจุดพักพิงของชีวิต
๑๓.๑๕ ถึง ๑๔.๐๐ นอนอย่างมีสติ
๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ สติกับฐานทั้งสี่ของชีวิต ความรู้ตัวทั่วพร้อมกับปาฏิหาริย์ของชีวิต
ค้นหาบทภาวนาสำหรับตัวเอง
๑๖.๔๕ ถึง ๑๗.๓๐ โยคะกับการรู้ตัว
๑๙.๓๐ ถึง ๒๑.๐๐ ดนตรีกับความผ่อนคลาย และความสงัดภายใน

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๘. ๔๕ ถึง ๑๒.๐๐ แปรเปลี่ยนจุดเปราะบางแห่งชีวิต เป็นพลังสร้างสรรค์
๑๓.๑๕ ถึง ๑๔.๐๐ นอนอย่างมีสติ
๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ สร้างสรรค์วิสัยทัศน์แห่งชีวิต และพิธีร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อการเริ่มต้น ใหม่ของชีวิต
๑๖.๔๕ ถึง ๑๗.๓๐ โยคะกับการรู้ตัว
๑๙.๓๐ ถึง ๒๑.๐๐ งานเฉลิมฉลองของชีวิต หรือ ภาวนาเพื่อเตรียมตัวตาย

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ วันหยุด มาฆบูชา (กิจกรรมเสริมสำหรับผู้สนใจ)
๗.๐๐ ทำบุญ ใส่บาตรร่วมกัน (อยู่ระหว่างการติดต่อวัด และพระอาจารย์)
ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมร่วมกัน และถามปัญหาธรรมและการปฏิบัติ
๑๑.๐๐ เดินทางกลับกรุงเทพ ระหว่างทางแวะทานอาหารกัน

หมายเหตุ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างของกิจกรรมหรือเวลา ตามความเหมาะสมค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: