วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2549

โยคะรายสัปดาห์
สืบเนื่องจากกิจกรรมค่ายโยคะที่ผ่านมา พวกเราหลายคนได้เรียนรู้แนวทางหนึ่งเพื่อการดูแลสุขภาพกาย ใจ และ ปัญญา เราได้ดื่มชาสีทับทิมใส ชื่นใจ ได้พูดคุยเรื่องดีๆที่ทุกคนได้ทำ การปฏิบัติธรรม และหนทางสู่ความสุขในชีวิต

ขอบอกว่าเพื่อนๆที่กลับไปก่อน คุณพลาดการล้างตาด้วยการเพ่งเทียน การล้างจมูกด้วยน้ำผสมเกลือ (ไม่ยากอย่างที่คิด ล้างแล้ว จมูกและหัวโล่งขึ้นมากเลย) การหายใจที่เอื้อต่อความสงบใจ เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ใจสงบได้อย่างรวดเร็ว

มีเพื่อนจำนวนหนึ่งเกิดความคิดว่า เราน่าจะมีโอกาสฝึกโยคะอย่างต่อเนื่อง การที่จะรักษาวินัยฝึกอยู่ที่บ้านตามลำพังนั้นเหงาเกินไป อาจทำให้การฝึกจางได้ตามกาลเวลา เราจึงคิดว่า ต้องหาเพื่อนฝึกโยคะร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เราฝึกต่อไป

แรงจูงใจอีกประการสำหรับเพื่อนของเราบางคนในการเข้าโครงการโยคะรายสัปดาห์นี้ คือ โยคะจะช่วยให้สามารถนั่งปฏิบัติสมาธิได้นาน โดยไม่ปวดเมื่อย (ผู้ที่บรรลุ อาสนชัย จะสามารถนั่งสมาธิได้นานา 3 ชั่วโมงโดยไม่ขยับ ไม่เมื่อย และขายังปรกติ)

ในแต่ละครั้ง เราจะฝึกฝนโยคะอาสนะต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแรง และความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นบันไดขั้นต่อไปในการฝึก ปราณายามะ คือการหายใจที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดี มีสติ สมาธิ เพิ่มขึ้น และคงมีผลส่งถึงสุขภาพกายที่ดีขึ้นด้วย เพราะโรคหรือทุกข์ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง มีเหตุจากความเครียด

นอกจากนั้นแล้ว ครูทางสถาบันจะเสริม การทำโยคะกริยา คือการชำระล้างตามวิถีโยคะต่างๆ เช่นการชำระระบบหายใจ ชำระท่อน้ำตา (หลังการใช้งานหน้าจอคอมอันแสนจะเหนื่อยล้า)
และที่ขาดไม่ได้ หลังการฝึก เราจะได้มีถามถึงศาสตร์โยคะอันเป็นปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้ง แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆ และ จิบชา กินขนมกันด้วย

โครงการฝึกโยคะประจำสัปดาห์นี้จะเริ่ม
กลางเดือนมกราคม ไปจนถึง กลางเมษายน เป็นเวลา 3 เดือน ถ้าหากเพื่อนๆสื่อให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องก็อาจดำเนินการต่อได้

เราได้ข้อสรุปเบื้องต้นของกิจกรรมโยคะรายสัปดาห์แล้วนะค่ะ ว่าเราจะมีโยคะรายวัปดาห์ภาคพิเศษ สำหรับเพื่อนสื่อ


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรสื่อที่สนใจได้เรียนรู้วิถีโยคะเพื่อพัฒนา สุขภาพกาย ใจ และจิตวิญญาณ ทั้งยังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆมาสังสรรค์ พบปะกันด้วย

ระยะเวลาของการอบรม
10 สัปดาห์ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ ถึง 5 เมษายน

เวลา
ทุกวันพุธ มีสองรอบให้เพื่อนสื่อเลือกมาร่วมกิจกรรมตามสะดวก
ระหว่างเวลา 16.00-18.00
และ 18.00-20.00
การอบรมใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง และที่เหลืออีก 30 นาทีเป็นช่วงถาม-ตอบ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

สถานที่
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒน์ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี เพชรบุรีตัดใหม่

รูปแบบของกิจกรรม
โยคะอาสนะมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง ยืดหยุ่น

นอกจากจะมีการฝึกโยคะอาสนะแล้ว ครูโยคะจะแถมท่าโยคะบริหารประจำวัน ให้เพื่อนๆนำไปประยุกต์ใช้ระหว่างวัน ในเวลาขับรถ ทำงาน และเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก

เราจะเรียนรู้ กริยา คือการชำระล้างร่างกาย เช่น โพรงจมูก ตา ระบบหายใจ และอื่นๆ
นอกจากนั้นแล้ว เพื่อนๆจะได้เรียนรู้ ปราณายามะ การหายใจด้วยท้องและทรวงอก เพื่อการผ่อนคลาย เพื่อสมาธิที่ดีขึ้น

ท้ายที่สุด เราจะได้ปฏิบัติสมาธิร่วมกันด้วย

ที่สำคัญ ทุกท่านจะได้เรียนรู้ วิถีธรรมแห่งโยคะที่จะช่วยปรับสมดุลให้ชีวิตของเราด้วย

จำนวนผู้เข้าอบรม
เพื่อความเป็นกันเอง และผ่อนคลาย เรารับได้จำกัดเพียง 20 คนต่อกลุ่ม
เพื่อนๆสามารถชักชวนเพื่อนสื่อด้วยกันในองค์กร หรือคนที่ท่านรัก มาร่วมสุข สงบกายใจในคอร์สโยคะนี้ด้วยกัน

ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
สถาบันโยคะวิชาการ และ
แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ที่สนใจจริงจังกับการฝึกความแข็งแรงของร่างกาย และจิตใจนี้ กรุณาโทรมาบอกอุ๊ 06-XXX-XXX หรือ อีเมล์ตอบกลับมานะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: