วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2549

ศิลป์... สร้าง... สรรค์... สุข

ศิลป์... สร้าง... สรรค์... สุข
Contemplative Arts for Happiness วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ชะอำ

โดย ครูอั๋น อดิศร จันทรสุข จาก สถาบันอาศรมศิลป์

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม
๐๗.๓๐ พบกันที่ มูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ์ พหลโยธิน ๒๒ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพหลโยธิน ทางออก เทสโก้โลตัส
๑๐.๐๐ ถึงที่หมาย เก็บสัมภาระ และเริ่มกิจกรรม check-in
กิจกรรม “เสียงและท่วงทำนองภายใน” (สำรวจเสียง จังหวะและท่วงทำนองภายในของตนเอง ค้นหาความรู้สึกที่ปรากฏในกายและใจ ซึ่งเป็นที่มาของภาวะและอารมณ์แห่งปัจจุบัน)
ช่วงเวลา contemplation and reflection
๑๒.๐๐ อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ และ Body Scan
๑๔.๐๐ กิจกรรม “ภาพสีน้ำสะท้อนใจ” (ค้นหา pattern ของชีวิตผ่านการวาดภาพสีน้ำ เพื่อนำตนเองกลับสู่ความเป็นปกติจากการทำงานศิลปะ)
๑๗.๐๐ ริมทะเล ร่วมกันทำอาหารเย็น ปิ้งย่างอาหารทะเล หรือเมนูอื่นๆ และกินด้วยกัน (Cooking and Eating Meditation) พักผ่อนตามอัธยาศัย ร้องเพลง
๑๙.๐๐ กิจกรรม “เคลื่อนกาย-คลายจิต” (สำรวจ “ปัญญา” ของกาย เพื่อผ่อนคลาย “ปัญหา” ของจิต)
ช่วงเวลา contemplation and reflection
๒๑.๐๐ พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด เล่นน้ำทะเลอาบแสงจันทร์ หรือ ลองเดินจงกรมบนหาดทราย นั่งสมาธิตามเสียงคลื่นและสัมผัสสายลม

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม
๘.๐๐ ทานอาหารเช้า
๙.๐๐ กิจกรรม “ภาพวาดแห่งปัญญา” (สำรวจความเชื่อและทางเลือกของชีวิตผ่านการสร้างสรรค์และการวิเคราะห์งานศิลปะที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้สร้างร่วมกันเป็นกลุ่ม)
ช่วงเวลา contemplation and reflection
๑๒.๐๐ อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ สุนทรียสนทนา และ กิจกรรมแห่งการร่ำลา
๑๖.๐๐ เดินทางกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากตามชอบใจ


กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เราอยากให้ทุกคนร่วมคิดทำกิจกรรมส่งเสริมความสุขสงบง่ายๆ และเรียนรู้ร่วมกันฉันท์มิตร
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ อุ๊ 06-XXX-XXX

ไม่มีความคิดเห็น: