วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2549

ผ่อนพักตระหนักรู้และสุนทรียสนทนาสื่อสร้างสรรค์สัญจร ครั้งที่ ๒
“ผ่อนพักตระหนักรู้และสุนทรียสนทนา”
๑๔-๑๖ ม.ค. ๒๕๔๘ เชียงราย
ที่ณัฎฐิพล รีสอร์ท (๓๐ กม. จากเชียงราย ล้อมรอบด้วยขุนเขา และท้องนา)


โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญเพื่อนๆสื่อ มาร่วมเรียนรู้ศิลปะแห่งการสื่อสาร การฟังอย่างลึกซึ้ง การรับรู้ และพื้นฐานแห่งชีวิตที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์แนวใหม่ และสัมผัส รับฟังความงามของธรรมชาติ


กระบวนกร (วิทยากร)
ณัฐฬส วังวิญญู และ ธนัญธร เปรมใจชื่น


กระบวนกรรับเชิญ
อ. วิศิษฐ์ วังวิญญู เรื่องสุนทรียสนทนา
นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ เรื่อง สุขภาพองค์รวม และวิทยาศาสตร์แนวใหม่


สุนทรียสนทนาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เราจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นทีม เพื่อให้เห็นว่าความรู้นั้นก่อรูปขึ้นมาในวงสนทนาได้ ในบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย ไว้วางใจและมิตรภาพ โดยที่ความรู้ ไม่จำต้องมาจากใครคนใดคนหนึ่ง หรือไม่จำเป็นต้องมาจากสภาวะแห่งความตึงเครียด เคร่งเครียด หรือแข่งขัน การรับรู้และรับฟังเป็นประตูเข้าของความรู้ใหม่ๆสำหรับชีวิต เราจะมาค้นหาดูว่าเรามีกระบวนการรับรู้และรับฟังอย่างไร


ชีวทัศน์อันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred View of Life)
จากมุมมองของกระบวนทัศน์ใหม่ เราจะหันมามองชีวิตในทุกระดับใหม่ ให้เห็นคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าได้อย่างไร วิทยาศาสตร์ในกระบวนทัศน์เก่านั้น มองชีวิตว่าเป็นเพียงการสั่นไหวของอะตอม หาได้มีชีวิตไม่ หากในทัศนะใหม่ มุมมองดังกล่าวกำลังได้รับความท้าทายจากการค้นพบใหม่ๆ ที่ทำให้เราได้กลับมาทบทวนว่าชีวิตคืออะไร หรือมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร


ผู้นำ ๔ ทิศ (ปัญญาของอินเดียนแดง)
ภาวะผู้นำนั้นมีหลากหลาย ดังที่ธาตุที่ก่อประกอบโลกและชีวิตขึ้นมาก็มีทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่เป็นธาตุพื้นฐาน กิจกรรมนี้จะช่วยให้เรารู้จักตัวเอง และรู้จักกันและกันมากขึ้นเพื่อสร้างปัจจัยสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ


ตารางกิจกรรมประจำวัน (โดยย่อ)
๗.๐๐ ถึง ๘.๐๐ ไทเก็ก โดย อ. ฌาญเดช พ่วงจีน (อาจเปลี่ยนแปลงวิทยากรแต่กิจกรรมยังคงมี )
๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ กิจกรรม และ เนื้อหาการอบรม
๑๓.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ กิจกกรม และ เนื้อหาการอบรม (ต่อ)
๑๕.๐๐ ถึง เย็น สัมผัส เรียนรู้ จากธรรมชาติ เดินเล่นในป่า เล่นน้ำที่น้ำตก ตามหาความทรงจำของก้อนหิน ไปโป่งน้ำร้อนธรรมชาติ หรือไปเยี่ยมชมวัดของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
๑๙.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐ เนื้อหาการอบรมและสุนทรียสนทนา
พักผ่อน


สิ่งที่ต้องเตรียมไป
ใจสบายๆ กับเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นได้พอสมควร และชุดที่พอสามารถใช้เล่นน้ำในน้ำตกได้ หรือ แช่ตัวน้ำร้อนในโป่งได้


การเดินทาง
เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และเพื่อนสื่อจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเต็มที่ เราจะเดินทางโดย เครื่องบินราคาประหยัด ตอนเช้าวันที่ ๑๔ มกราคม กลับเย็นวันที่ ๑๖ มกราคม เราจะแจ้งเวลาเดินทางที่แน่นอนภายหลัง


จำนวนผู้เข้าร่วม และการสมัคร รับจำนวนจำกัด เพียง 18 คนเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: